ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Τα απρόοπτα δεν λείπουν ποτέ από τη ζωή τόσο των ανθρώπων όσο και των κτηρίων. Τα απρόοπτα αυτά μπορεί να συνίστανται σε ακραία καιρικά φαινόμενα που πιθανόν να πλήξουν μια περιοχή, ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν, όπως π.χ. οι συχνές πορείες και τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ή οποιαδήποτε άλλη απροσδόκητη κατάσταση που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία ενός κτηρίου.

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη.

Εντοπισμός και ανάλυση ειδικών συνθηκών

Καταγραφή πιθανών δυσχερειών από εξωτερικές συνθήκες

Δημιουργία πρωτόκολλων διαχείρισης κρίσεων

Εκπαίδευση αρμόδιων ατόμων για τη διαχείριση κρίσεων

Η θέση της asteras σχετικά με την διαχείριση κρίσεων είναι πως πιο σημαντικό από το να τις διαχειριστεί, είναι να τις προλάβει. Για το λόγο αυτό, για κάθε κτήριο εντοπίζονται και αναλύονται οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκεται, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται οι πιθανές δυσχέρειες που μπορεί να προκύψουν από εξωτερικές συνθήκες.

Με βάση τον κατάλογο αυτό δημιουργούνται πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε κτηρίου και εκπαιδεύονται οι αρμόδιοι, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά καθετί που θα μπορούσε να δυσχεράνει τη λειτουργία του κτηρίου.

Επικοινωνήστε με την Asteras για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων στο κτήριό σας.

Επικοινωνία >
Διαχείριση Κρίσεων – Asteras