ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τα κτήρια υπόκεινται και αυτά σε συγκεκριμένες νομοθεσίες και έχουν, όπως και τα φυσικά πρόσωπα, πλήθος υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Οι υποχρεώσεις προς τις ΔΕΚΟ και τους Δήμους είναι ενδεικτικά κάποιες από αυτές και είναι γνωστό πόσο χρονοβόρες μπορεί να γίνουν οι επαφές με τους οργανισμούς αυτούς, αλλά και πόσους γραφειοκρατικούς σκόπελους θα κληθεί κάποιος να ξεπεράσει προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Απρόσκοπτη και παραγωγική δημιουργία.

Επαφές με τους δημόσιους οργανισμούς

Ανάληψη όλων των υπόχρεώσεων

Εγγυημένο αποτέλεσμα

Η Asteras αναλαμβάνει όλες τις επαφές με τους δημόσιους οργανισμούς είτε πρόκειται για σταθερές υποχρεώσεις είτε για έκτακτες ανάγκες, όπως π.χ. έκδοση αδειών, παρουσία σε αυτοψίες, υγειονομικούς ελέγχους κ.λπ.

Οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει η Asteras την καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά, ενώ εσείς έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πιο εποικοδομητικά το χρόνο σας.

Επικοινωνήστε με την Asteras για τις υποχρεώσεις σας με το Δημόσιο.

Επικοινωνία >
Σχέσεις με το Δημόσιο – Asteras