ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Κάθε κτήριο χρήζει οικονομικής διαχείρισης προκειμένου να συντηρείται και να αντεπεξέρχεται στις υποχρέωσεις του. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει την τήρηση των συμβάσεων μεταξύ των μερών και συνίσταται στη συγκέντρωση των τιμολογίων, τον επιμερισμό των υποχρεώσεων, τις εισπράξεις, διαδικασίες εξαιρετικά δύσκολες και χρονοβόρες. Εκτός αυτού, η ανασφάλεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από οικονομικές συναλλαγές.

Εξοικονόμηση πόρων.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση

Οικονομική Μελέτη

Κατάθεση Προτάσεων

Καθορισμός Πληρωμών

Η ανάληψη της οικονομικής διαχείρησης από την Asteras ξεκινά με ολοκληρωμένη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του κτιρίου. Κατόπιν συντάσσεται οικονομική μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση με παράλληλη κατάθεση προτάσεων είτε για την αντιμετώπιση δυσχερειών, είτε για τρόπους περαιτέρω εκμετάλλευσης και οικονομικής ανάπτυξης του ακινήτου.

Βασικός άξονας των ενεργειών της Asteras ειναι η αντιμετώπιση του κτηρίου ως επιχείρησης, που δραστηριοποιείται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και χρειάζεται στοχευμένες και ευέλικτες κινήσεις για να αναπτυχθεί.

Η επανατοποθέτηση του κτιρίου στον επιχειρηματικό στίβο, η ορθή διαχείριση και οι καινοτόμες ιδέες είναι οι παράγοντες που προωθούν την εξέλιξή του. Επιπλέον από την Asteras καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής από τους ενοικιαστές και λοιπούς υπόχρεους, ο οποίος τηρείται με ευθύνη της, απαλλάσσοντάς σας από ένα καθήκον που θα μπορούσε ακόμα και να διαταράξει τις σχέσεις σας με τους ενοικιαστές η συνιδιοκτήτες σας.

Επικοινωνήστε με την Asteras για την ταμειακή διαχείριση & εξοικονόμηση πόρων του κτηρίου σας.

Επικοινωνία >
Ταμειακή Διαχείριση – Asteras